به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری اظهار داشت: تولید تلویزیون از ابتدای امسال تا پایان مردادماه در همسنجی با پارسال رشد بیش از ۳۰ درصدی نشان می‌دهد و از سطح ۴۰۰ هزار دستگاه گذشت. چند کارخانه داخلی که با برندهای مطرح خارجی کار می‌کردند و متاثر از خروج آنها از کشور به دلیل تحریم‌های آمریکایی با مشکل روبرو شده بودند، اکنون به مدار تولید بازگشته‌اند.