به گزارش «نود اقتصادی»، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود مطالبی را اظهار کرد که با واکنش‌ برخی سیاسیون مواجه شد. اما در کنار این مطالب، وی آمار و ارقام‌هایی هم از فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان بیان کرده که مرور این ارقام جالب‌توجه است.

براساس اظهارات فتاح، در سال ۱۳۹۸ درآمد کل بنیاد به ۳۶ هزار میلیارد تومان و سود عملیاتی ناخالص بنیاد (قبل از کسر مالیات) به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اینکه آخرین صورت مالی که بنیاد مستضعفان از فعالیت‌های خود منتشر کرده مربوط به سال ۱۳۹۵ است، مقایسه ارقام اظهار شده از سوی فتاح با ارقام صورت مالی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد طی این مدت درآمد عملیاتی بنیاد از ۲۸هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ با رشد نزدیک به ۲۷ درصدی به ۳۶هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

همچنین سود عملیاتی ناخالص بنیاد نیز طی این مدت با رشد ۱۲/۴ درصدی از ۶/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ درآمد عملیاتی بنیاد سالانه کمتر از ۹ درصد و سود عملیاتی ناخالص نیز سالانه نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است.