به گزارش «نود اقتصادی»، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: ۳ طرح بزرگ پتروشیمی در روز پنجشنبه هفته جاری توسط رئیس‌جمهور افتتاح می شود. این طرح‌ها شامل پتروشیمی کاوه، ‌پتروشیمی کمیا پارس خاورمیانه و کاتالیست پتروشیمی لرستان است که در مجموع با سرمایه‌گذاری ۱.۵۷ میلیارد دلار بیش از ۴ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایران اضافه می‌کند.