به گزارش «نود اقتصادی»،‌ صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار داشت: دولت بی تدبیری و ناتوانی‌های خود را با فرافکنی به مذاکره (جدید) موکول می‌کند و حاضر نیست قبول کند که اشتباه کرده است.

وی بیان کرد: هیچ زمانی امکان ندارد که تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته شود و این امر، موضوعی واضح است. آمریکا از انجام مذاکرات خود با کشورمان هدفی دارد و این مرتبه به دنبال تحمیل شرایط سخت تری به ایران است.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: برای تامین جبران کسری تکنولوژی در کشور می توانیم آن را از کشورهایی مانند چین، روسیه و دیگر کشورها کسب کنیم و در دنیا بر روی ما بسته نشده است