به گزارش «نود اقتصادی»، حسین درودیان تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بورس نقدینگی را جذب نمی‌کند بلکه در واقع بورس جایی است که نقدینگی یک دور در آن می‌چرخد، یعنی سپرده بانکی از حساب خریدار سهام به‌حساب فروشنده سهام می‌رود، پس نقدینگی موجود است و پتانسیل تورمی قبل خود را دارد، با این تفاوت که چرخش در بازار سرمایه باعث افزایش قیمت سهام شده است و حتی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، لذا چرخش پول در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد و جذب پول رخ نمی‌دهد.