به گزارش «نود اقتصادی»، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس اظهار داشت: معافیت های تحریمی کشورهایی نظیر کره، عراق و هند در تجارت با ایران، برای کانالیزه کردن تجارت ایران و سپس اعمال فشار بر آن در زمان مقتضی بود. دولتمردان ما چه ساده در این تله گرفتار شدند، بخشی از چالش ارزی اخیر به خاطر بلوکه شدن دارایی کشور در حساب های بانک مرکزی و در همین تله‌های معافیت است.