به گزارش «نود اقتصادی»، محمد صفایی دلونی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ارز چند نرخی در کشور ایجاد رانت می‌کند و سلطان‌ساز است، به همین دلیل باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز رفت تا سیاست‌های ارزی کشور تقویت شود.

وی بیان کرد: منابع ارزی خارج از کشور نیز بسیار قابل توجه است. باید این منابع را به زودی طی یک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مدون و مشخصی به کشور بازگرداند، درواقع وصول مطالبات ارزی از کشورهای منطقه یکی دیگر از راهکارهای بهبود شرایط بازار ارز است، وزارت امور خارجه می‌تواند با به کارگیری ظرفیت رایزن‌های بازرگانی موجب گسترش صادارت غیرنفتی و تقویت دپیلماسی اقتصادی کشور شود.