به گزارش «نود اقتصادی»، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: کسانی که طرفدار این وضعیت و افزایش شاخص بورس هستند، معتقدند در گذشته منابع مازاد مردم به سمت بانک می‌رفت و حتی سودهای ۱۰ درصدی که بانک پرداخت می‌کرد هم واقعی نبود اما با ورود نقدینگی به بازار سرمایه حداقلش این است که اگر نگوییم تمام این نقدینگی، حداقل ۳۰ درصد آن به سمت تولید خواهد رفت و همین موضوع یک گام مثبت و موثر است.

وی بیان کرد: چطور به سمت تولید می‌رود؟ اتفاقا چندین نفر در این مدت این حرف را به من زده‌اند. در بازار سرمایه من سهم را از شما خریده و شما به من می‌فروشید. این سهم و پول بین ما سهامداران در حال چرخش است و چیزی به سمت تولید نمی‌رود. زمانی این اتفاق می‌افتد که شرکت‌های بورسی بتوانند راحت‌تر افزایش سرمایه دهند و سیاست‌های افزایش سرمایه تسریع شود.