احمد حسینی فر عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تهدید پیامکی صادرکنندگان از سوی وزارت صمت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: برای خود بنده چنین پیامکی نیامده ولی در میان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شنیدم که چنین پیامک‌هایی از سوی وزارت صمت داده شده که اگر ارز را برنگردانند کارت بازرگانیشان تعلیق می‌شود.

وی با انتقاد از این رفتار وزارت صمت گفت: اگر بررسی کارشناسی دقیقی انجام می‌شد، هیچ وقت این پیامک‌ها داده نمی‌شد. بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۸.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برنگشته است که به نظر می‌رسد بخش خصوصی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در این ارزها سهم داشته باشند. بیشتر ارزها متعلق به شرکت‌های دولتی و خصولتی است.

این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گفت: در بخش خصوصی هم ۱۵ هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده که ارز حاصل از صادراتشان را بازنگرداندند. فعال اقتصادی واقعی قطعا نمی‌تواند این ارز را برنگرداند زیرا برای تولید و تهیه مواد اولیه نیاز به سرمایه دارد.