به گزارش «نود اقتصادی»، محمد رضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است که از مردم به ازای هر متر مکعب ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۵ درصدی مصرف آب شرب مواجه بودیم تا جایی که اکنون میزان مصرف به ۳ میلیون و ۷۰۰ متر مکعب افزایش یافته و این میزان مصرف تاکنون در تاریخ آب تهران اتفاق نیفتاده است.

 محمدرضا بختیاری افزود: آبی که در حال حاضر در استان تهران توزیع می‌شود، بالاترین کیفیت را دارد و این در حالی است که حتی در برخی کشورهای اروپایی در آب غیر شرب ویروس کرونا دیده شده اما در استان تهران نه تنها در آب شرب بلکه در فاضلاب خام نیز هیچ اثری از ویروس کرونا نیست و با اطمینان می ‌توانیم بگویم آبی که در شبکه شرب جریان دارد از بالاترین کیفیت برخوردار است.