به گزارش «نود اقتصادی»‌،‌ صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اظهار داشت: دولت باید درمواجهه با موضوع ارز واقع‌بین باشد، به جد می‌توان گفت صادرکنندگان ارز را به کشور بازگردانده‌اند. بویژه در بخش صادرات غیر نفتی و کشاورزی با اطمینان خاطر می‌توان گفت تا حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: هر چند این عمل از طرق مختلفی مانند صرافی‌های کشورهای عربی، صرافی‌هایی که در تعویض بارنامه‌های این افراد فعالیت می‌کنند و جابه‌جایی ارز توسط خود صادر‌کنندگان در سیستم غیربانکی میان صادر‌کننده و وارد‌کننده ممکن می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: در واقع بدیهی است که صادرکننده اگر ارز را برنگرداند نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یعنی سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: الان این ابهام وجود دارد که هیچگاه برای فردی که می‌خواهد با ارقام قابل توجه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری داشته باشد محدودیتی اعمال نمی‌شود. بنابراین عقلانی نیست که صادرکنندگان یا هر فعال اقتصادی برای خروج سرمایه‌اش از کشور به قدری ریسک کند که بخواهد از طریق صادرات کالای کشاورزی فاسد شدنی که متحمل ضرر و زیان می‌شود به این کار اقدام کند.

صدرالدین نیاورانی افزود: در واقع همیشه بخشی از روند صادرات شامل ضرر می‌شود و به‌همین دلیل هم اغلب شرکت‌های بازرگانی خود را درگیر صادرات نمی‌کنند و مشغول واردات هستند. یعنی صادرات کار سودآوری نیست وگرنه گروه‌های بیشتری در آن مشارکت می‌کردند. همه اینها یعنی خروج سرمایه از مسیر صادرات بویژه صادرات کالاهای کشاورزی هرگز اقدام منطقی نیست چون راه‌های راحت‌تر و در دسترس‌تری وجود دارد.