به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر خیرخواهان استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: نمی‌توان گفت پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران به طور صددرصد درست و یا غلط خواهد بود. این ‌روزها مردم در گذراندن زندگی با چالش روبه‌رو هستند و مشکلات را لمس می‌کنند.

وی بیان کرد: در گذشته اگر مشکلی به وجود می‌آمد با تکیه بر پشتوانه‌های موجود سعی می‌کردیم از آن عبور کنیم، این در حالی است که اکنون با توجه به شرایط کرونایی تمام افراد با سختی مواجه هستند، هرچند دائما وعده حمایت داده می‌شود اما خانوارها می‌بینند که منابع برای حمایت بسیار محدود است.

خیرخواهان گفت: در این شرایط تنها می‌توان امیدوار بود که با استفاده از راهکارها و در دست قرار دادن برنامه‌های مناسب از عدد پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی کمی فاصله بگیریم و وضعیت موجود را حفظ کنیم.