به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی وجود دارد.

وی گفت: در خوشبینانه ترین وضعیت ممکن تنها می‌توان ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل و اتمام این پروژه ها تخصیص داد و این مبلغ با منابع مالی لازم فاصله بسیار زیادی دارد.

محمدرضا رضایی کوچی افزود: بخش عمده‌ای از این پروژه ها مربوط به پروژه‌هایی از جمله راه آهن، آزادراه، بزرگراه، تصفیه خانه های فاضلاب و پتروشیمی ها و بیمارستان‌ها است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند این پروژه‌ها را به اتمام برساند بلکه باید از ظرفیت های بخش خصوصی و دستگاه ها و شرکت های عمرانی پرقدرت مانند قرارگاه خاتم استفاده کند.