به گزارش «نود اقتصادی»، علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق وزیر کار اظهار داشت: آقای احمدی نژاد شخصیتی بود که در دوره اول حکمرانی خود اعتماد به نفس زیادی داشت و تصور می‌کرد که برنامه‌های خوبی برای توسعه سریع ایران از یک سو و بهبود عدالت از سوی دیگر در ذهن دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه زمان نشان داد که هیچ کدام از این تصورها صحیح نبوده است. گفته می‌شود مرحوم پژویان و شاگردان ایشان نقش مهمی در هدایت آقای احمدی نژاد به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت منابع حاصله به شکل یارانه نقدی داشتند.

علی سرزعیم گفت: اگر این حرف درست باشد باید این خلاقیت سیاستی را مهمترین یادگار مرحوم پژویان در نظام سیاست‌گذاری دانست. اگرچه این ایده درست در عمل به شکل ناقص و نامناسبی اجرا شد اما با همه اینها شاید مهمترین توفیق و دستاورد آقای احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری، اجرای همین سیاست باشد.

وی افزود: ایده پرداخت یارانه نقدی تا قبل از آقای احمدی نژاد تنها در میان برخی اقتصاددانان مطرح بود و آقای خاتمی جسارت انجام چنین خلاقیت‌های سیاستگذاری را از خود بروز نداد. به باور اینجانب کلید طلایی اصلاح ساختار اقتصادی در ایران در همین ابزار است. یارانه نقدی راهی است برای بهبود کارایی و بهبود همزمان برابری و چه چیزی از این بهتر می‌توان در عرصه سیاستگذاری پیدا کرد؟

معاون سابق وزیر کار گفت: اگرچه آن مرحوم در اقناع رئیس جمهور وقت در توجیه یارانه نقدی موفق بود اما در توجیه جامعه روشنفکری و دانشگاهی در مورد محاسن این روش ناکام ماند و عملا چنان تصویر منفی از این اقدام ساخته شد که دولت آقای روحانی هیچ وقت جرات نکرد تا به این ابزار سیاستی به شکل درستی نگاه کند و آن را جدی بگیرد. نتیجه این وضعیت البته بروز فاجعه‌هایی چون دلار ۴۲۰۰ و منابع هدر رفته کلان بوده است.

سرزعیم بیان کرد: من به شخصه هیچ شناخت و اطلاعی از عملکرد آن مرحوم در شورای رقابت ندارم و امیدوارم کسانی که با ایشان در آن عرصه همکار بودند بدون سوگیری قضاوت‌های خود را در معرض دید همگان قرار دهند اما معتقدم یارانه نقدی که یادگار آن مرحوم به شمار می‌رود به تنهایی برای ارزشمند شدن کارنامه حضور یک اقتصاددان در عرصه سیاستگذاری کافی است. خدایش بیامرزاد و او را غریق رحمتش فرماید. آمین.