به گزارش «نود اقتصادی»، محمد حسین عادلی، دبیر کل سابق سازمان جهانی صادرکنندگان گاز اظهار داشت: ترکیه بر اساس مصالح خود منابع تهیه گاز خود را متنوع می‌کند و با استفاده از مزیت ترانزیتی سعی دارد هاب گاز ایجاد کند تا هم گاز مورد نیاز خود را تضمین کند و هم نقش منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کند و هم انرژی خود را به روش ارزان‌تر تهیه کند.

وی بیان کرد: در مقابل ما نیز باید به وزارت نفت اجازه دهیم که با سیاست رقابتی لازم این کار را مدیریت کند و حاشیه‌سازی سیاسی برای آن بوجود نیاوریم. این مطلب را نه برای امروز بلکه برای هر دولت دیگر حیاتی می‌دانم. وزارت خارجه هم باید به کمک نفت بیاید تا این بازار را نگه دارد.

محمدحسین عادلی گفت: اینکه نگذاریم گاز صادر شود و بعد بگوییم پتروشیمی صادر می‌کنیم ناشی از رویکرد صفر و صدی است که نسبت به صادرات گاز و نفت وجود دارد و از جمله حرف‌هایی است که چندین دهه است بر سیاست‌گذاران ما فشار سیاسی آورده و ما را از حضور در بازارهای صادراتی گاز باز داشته است.

محمدحسین عادلی افزود: به نظر من نباید دو بازار هند و پاکستان را فراموش کنیم و حتما باید با رقابت اقتصادی و با سیاست خارجی این بازارها را از چنگ آمریکا بیرون آوریم. زیرا با داشتن اینهمه ذخایر گازی و نزدیکی جغرافیایی حق ایران است که از سهم درخوری در این بازارها برخوردار باشد. مخصوصا بازار هند از مزایای زیادی برای ما برخودار خواهد بود و با توجه به روابط خوب تاریخی این کشور بهتر و بیشتر می‌تواند روی ایران حساب باز کند تا دیگر صادر کنندگان.