به گزارش «نود اقتصادی»، روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.

 علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.