به گزارش «نود اقتصادی»، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: به مسئولان محترم بانک مرکزی باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.

مومنی افزود: تقریبا تمام کشورهای موفق دنیا از این طریق عمل کرده‌اند درحالیکه طی دو دهه گذشته، مقام‌های پولی ایران، در این زمینه مسیری در جهت عکس مسیر موفق‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و افزایش بالغ بر دو برابری ضریب فزاینده پولی طی کمتر از دهه گذشته گواه این واقعیت است.