به گزارش «نود اقتصادی»، علی خندان رو جوان رئیس اتحادیه صنف گوشت گاوی تهران اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا تقاضای خرید گوشت گوساله کم شد و تعطیلی ها نیز باعث شد تا دام از شهرستان به تهران فرستاده نشود و همین امر باعث افزایش قیمت گوشت گوساله شد.

وی بیان کرد: گوشت گوساله در بازار فراوان است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. قیمت گوشت گوساله هفته‌های گذشته حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان بود که با افزایش قیمت حدود ۵ هزارتومانی مواجه شده است.