به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی عملکرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که این مجلس با وجود همزمانی فعالیتش با مشکلات اقتصادی کشور اعم از افزایش سه برابری قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، گرانی بی سابقه کالاهای اساسی و ... کارنامه‌ای نسبتا خالی در حوزه اقتصاد از خودش بر جای گذاشته است.