به گزارش «نود اقتصادی»، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: ساختار معیوب،اقتصادی ا‌ست که سلطان‌ساز می‌شود. در طول این سال‌ها، سلاطین مختلف بر اساس رانت‌های قانونی که دولت‌ها تعریف کرده‌اند توانسته‌اند به این موقعیت دست یابند.

وی بیان کرد: به‌عنوان مثال در همین پرونده خودرویی وقتی که بازی را به گونه‌ای طراحی می‌کنید که قیمت کارخانه با قیمت بازار که مردم واقعا آن را هزینه می‌کنند، تفاوت چشمگیری دارد، قاعدتا در آن سلطان هم شکل می‌گیرد.

مجیدرضا حریری گفت: یا در موضوع سکه، وقتی اعلام می‌کنند که بیایید برای خرید سکه‌های بهار آزادی ثبت نام کنید، تا یک سال و دو سال به شما سکه می‌دهیم، یا اگر شش ماهه بخرید اینقدر قیمت دارد و آن را در قالب طرح‌های مختلف پیش‌فروش می‌کنید، ناگهان سلطان سکه هم در اقتصاد سر بر می‌آورد.

وی افزود: در بحث ارز هم همین‌گونه است؛ یک ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، یک ارز نیمایی داریم، یک ارز سنایی داریم و یک نرخ هم ارز بازار آزاد است! اینها هر کدام روزنه‌ای برای شکل‌گیری فساد است؛ چون اقتصاد ما یک اقتصاد غیرشفاف است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: در همین یکی دو سال گذشته، رئیس‌جمهوری می‌گفت ما به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم اما بعد به این نتیجه رسیدند که سرکشی به حساب‌ها راه درستی برای مبارزه با فساد است.