به گزارش «نود اقتصادی»، عباس هشی، عضو انجمن حسابداران رسمی اظهار داشت: آقای دکتر شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس که مدعی بود بانک مرکزی در زمینه نظارت ‌بر حسابرسان بورس باید مطیع این سازمان باشد، اکنون بر مسند مدیریت پژوهشکده پولی و بانکی تکیه زده است.

وی بیان کرد: نکته جالب اینکه حکم مدیریت ایشان را آقای دکتر همتی امضا کرد که پیش از این در ماجرای نظارت بر حسابرسان بورس نقطه مقابل آقای محمدی ایستاده بود و اعتقاد داشت که بانک مرکزی هم باید بر روند کار حسابرسان کنترل‌های خود را اعمال کند. یعنی مدعی طرف اول حالا با حکم مدعی طرف دوم و در زیرمجموعه بانک مرکزی پست مدیریتی دارد.

عباس هشی گفت: دقیقا مصداق بارز «گهی زین به‌پشت و گهی پشت به‌زین!». من اسم این را تعامل و مماشات دولتی می‌گذارم. بیچاره حسابرسان عضو جامعه که قربانی سفره تقابل و هم‌زیستی نهاد پولی کشور و بازار سرمایه شده‌اند.

عضو انجمن حسابداران رسمی افزود: مدیران دولتی یک روز در تقابل با یکدیگر عرصه را برای فعالیت حسابرسان تنگ می‌کنند و روز دیگر به یک همزیستی و تعامل می‌رسند تا حسابرسان قربانی ماجرا شوند. پیش از این هم بارها مشاهده کرده‌ایم که مدیران دولتی به‌رغم اختلاف‌نظرهای ظاهری، به‌خوبی هوای یکدیگر را داشته‌اند و این امر به‌روشی معمول تبدیل شده است.

وی در ادامه بیان کرد: نیاز به یادآوری است که در سال ۹۳ ریاست یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور به‌فردی که آن زمان ۳۶سال سن داشت سپرده شد که پیش از حضور در این بانک، تجربه و سابقه علمی در حوزه پولی و بانکی نداشت. او صرف پست‌های مدیریتی که در بورس داشت، پای در این حوزه هم گذاشت.

عباس هشی گفت: از آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، درباره تطبیق این انتصاب با شایسته‌سالاری اعلامی رئیس‌جمهوری پرسیدم، ایشان پاسخ دادند که از مدیر دو بانک دیگر که بهتر است! گویا یک توافق پنهان و نانوشته‌ای بین مدیران دولتی وجود دارد که هیچ‌گاه نباید بیکار و بدون منصب بمانند.