به گزارش‌«نود اقتصادی»، رضا رحمانی، وزیر صمت اظهار داشت: ممکن است به دلیل شیوع کرونا در برخی بخش‌های اقتصادی با کاهش تقاضا رو به رو شویم اما در برخی واحدها نیز میزان تولید چند برابر شده است. ممکن است در سال 99 رشد اقتصادی برخی کشورها منفی شود که این موضوع تاثیراتی بر تولیدات ایران نیز خواهد گذاشت، اما تلاش میکنیم با تحریک تقاضای داخلی کمبودهای ایجاد شده در بخش‌های مربوطه جبران شود.

وی بیان کرد: برنامه ریزی کردیم، در سال جاری واردات کالاهای غیرضروری محدود خواهد شود و توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر 15 کشور همسایه و هند و چین در دستور کار قرار گیرد.