• خواهش میکنم درباره قانون‌های شبانه بورسی که خیلی هم مزخرف هست، گزارشی بروید. تنها جایی که دو ریال داریم بابتش سود میکنیم، همین بورس هست، اینرا هم میخواهند از ما بگیرند!
   
 • آیا همه ما ایرانیان، سوار یک کشتی هستیم؟ اگر سوار یک کشتی هستیم، پس سود و زیان باید برای همه باشد. آیا عادلانه است، اصناف که در حال حاضر تعطیل هستند و کارگران روزمزد (که فعلا شغلشان را از دست داده‌اند) ضرر کنند و بخش دولتی با اضافه حقوق مواجه شود؟ آیا دولت حتی لحظه‌ای به بخشیدن درصدی از سهم حق بیمه تامین اجتماعی یا مالیات بخش خصوصی  فکر کرده است؟ آیا با وام ۱ میلیون تومانی به بخشی از یارانه بگیران، می‌توان ضرر اصناف و کارگران روزمزد در اسفند و فروردین را جبران کرد؟
   
 • چرا کارشناسان شما در مورد نحوه تعیین مزد کارگران بیچاره و زحمتکش صحبت نمی‌کنند؟ آخه این چه نحوه تعیین مزد کاگرهاست؟ با این افزایش حقوق‌ بدبخت بودیم، امسال بدبخت تر هم میشیم. چند شب پیش بعد از اعلام دستمزد کارگران، از شرمندگی جلوی زن و بچه‌ام گریه کردم.
   
 • زنی بازنشسته تامین اجتماعی هستم که سرپرستی پسر ۱۷ ساله ام با من است. با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان که فکر میکنم حدود دریافتی این قشر از جامعه حدود ۲ میلیون تومان خواهد شد، آیا واقعا میشود زندگی کرد؟
   
 • با توجه به قانون خدمات کشوری که در سال ۸۹  مصوب گردیده، حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد شاغلین باشد هنوز که هنوز اجرا نشده و دلیلش نداشتن بودجه اعلام شده  است. کشور برای دوبار افزایش حقوق شاغلین  بودجه دارد اما برای بازنشستگان ندارد؟ تو رو خدا پیگیری کنید.