به گزارش «نود اقتصادی»،‌ تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: سرمایه ای که به سمت بورس رفته هیچ کمکی به فاینانس بنگاه‌ها نکرده است. منابع جدید زمانی برای بورس خوب است که به سمت تولید برود و عرضه های اولیه اتفاق بیفتد و منابع جدید به آن سمت برود و در اختیار تولید قرار بگیرد، اینکه سفته‌بازی می‌کنند و برخی سهام‌ها نجومی بالا می‌رود، اتفاقاً اسباب به هم ریختن اقتصاد است.