به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم رزاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ،عموم درآمدهای بودجه از طریق دریافت وام از سوی بانک مرکزی کشور، تأمین اجتماعی و فروش اوراق قرضه که به‌نوعی فروش آینده کشور است ، به دست می‌آید. قرض کردن دولت، ساختار اقتصادی کشور را دگرگون می‌کند.

وی بیان کرد: به‌طور حتم ۸۰ درصد مالیات‌های پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه ،محقق نمی‌شود و دولت به سلیقه خود عمل می‌کند. اکنون دوسوم هزینه‌های بودجه صرف شرکت‌های دولتی می‌شود ،سؤال این است که چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ این شرکت‌ها اگر درست عمل کنند و مدیران جهادی را اتخاذ کنند می‌توانند به بودجه دولت کمک کنند.

ابراهیم رزاقی گفت: مطابق آمارها ، ۴۲ میلیون ایرانی کار نمی‌کنند، اگر فرض بر این باشد که از این میزان ۱۰ میلیون تمایل به کار ندارند باز ، چیزی حدود ۳۰ میلیون ایرانی بیکار هستند،این موضوع موجب تحمیل فقر و بیکاری می‌شود.