به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی تقوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: نمی‌توان تداوم رشد اقتصادی منفی در سال ۹۸ را بهتر شدن شرایط دانست. زیرا در این آمار، در یک بخش رشد مثبت است اما در بخش دیگر نه. کما اینکه در همین آمار اعلام‌شده، رشد خدمات منفی بوده است.

وی بیان کرد: با این حال در کشاورزی رشد مثبت بوده که می‌تواند مطلوب باشد. همچنین رشد بخش ساختمان هم به طرز امیدوارکننده‌ای مثبت بوده است. اما وقتی اقتصاد مورد تحریم قرار دارد، فشار روی اقتصاد وارد می‌شود. تورم هم که بالاست و ارزش پول ملی هم کم است. آن وقت همین بلاهایی که در ایران بر سر اقتصاد آمده است، به وجود می‌آید.