به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: اخیرا سازمان توسعه تجارت، بسته‌ای را برای حمایت از صادرات غیرنفتی ارائه کرده است؛ با این حال، این بسته در عین دارا بودن مشوق‌هایی، عدد بسیار کمی را در‌بر‌می‌گیرد. اما همین که به فکر صادرات بوده‌اند باید تشکر کرد!

وی افزود: در‌‌واقع، این عددها با توجه به تورم موجود، میزان گردش مالی و سرمایه در گردش کنونی، قابل توجه نیست. از سوی دیگر، گفته می‌شود قرار است ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مالیات‌های بلوکه‌شده ارزش‌افزوده صادرکنندگان، از هفته آینده آزاد شود. باید توجه داشت که طلب ما از بابت این استرداد مالیاتی خیلی بیش از اینهاست و قانون باید در این ارتباط اصلاح شود.

خبرنگار: علی رسولی