آن گونه که خبرنگار «نود اقتصادی» مطلع شده است، سازمان تامین اجتماعی و اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور درحال حاضر با دو چالش‌ کاهش نسبت پشتیبانی (افزایش نسبت مستمری‌بگیران به بیمه‌شده جدید) و کسری بودجه مواجه هستند.

در همین زمینه بررسی گزارش عملکرد سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی این صندوق در حال حاضر به ۴/۶ نفر و کسری بودجه سازمان نیز تا پایان بهار سال جاری به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.

سوال این است که این کسری چگونه باید جبران شود؟ در پاسخ باید گفت با افزایش عمر صندوق، کاهش نسبت پشتیبانی در همه صندوق‌های بازنشستگی امری طبیعی است. بر این اساس، این سرمایه‌گذاری‌های صندوق است که در زمان بلوغ صندوق باید به کمک آن بیاید، اما در مورد سازمان تامین اجتماعی نکته جالب‌توجهی وجود دارد، چراکه سرمایه‌گذاری‌های این سازمان که تحت عنوان «شستا» شناخته می‌شود، با ۲۷۴ شرکت زیرمجموعه(۱۸۷ شرکت صرفاً مدیریتی) حداقل سود را برای این سازمان دارد، به‌طوری‌که سوددهی شرکت‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی از حدود ۳‌ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و  ۴.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ و به ۱۷ میلیارد تومان در سه ماهه بهار سال جاری رسیده است.

همچنین به جهت سانسور آمارهای اقتصادی در آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی، اطلاعاتی از سود دریافتی این سازمان از شستا در نیمه اول سال جاری وجود ندارد.