به گزارش «نود اقتصادی»،‌ بهرام شهریاری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو اظهار داشت: پس از سال ۱۳۸۸ تعداد زیادی قطعه‌سازنما با همکاری برخی از شرکت‌های داخلی خودروسازی وارد حیطه قطعه‌سازی شدند اما در ادامه به جای تولید قطعه، اقدام به واردات به نام تولید کردند.

براساس الزام استاندارد، قطعه‌سازان باید کد شرکت خود را روی قطعات حک کنند. این واردکنندگان درج کد روی محصول را نیز به شرکت‌های تولیدکننده که اغلب چینی بودند سپردند و به این ترتیب قطعات تولید شده توسط شرکت‌های چینی را به اسم تولید داخل وارد بازار کردند.

واردات قطعه ارزان از چین به اسم تولید قطعه در داخل کشور توسط عده‌ای منفعت‌طلب در سال‌های گذشته سبب شد بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از چرخه رقابت حذف شوند. اما پس از چند برابر شدن نرخ ارز، دیگر واردات قطعه به اسم تولید داخل صرفه اقتصادی نداشت و همین امر نیز کمبود در بازار قطعه را رقم زد.