به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس که به عنوان اتاق فکر و بازوی پژوهشی این نهاد است، در گزارش مفصلی به بیان مزیت‌های فوق‌العاده طرح ابریشم دریایی پرداخته است. براساس این گزارش طرح اولیه چین شاید در نگاه اول جدی نبود اما حالا با سرمایه‌گذاری‌های این کشور، معلوم شده که چین با عزم خود را برای احداث «راه ابریشم دریایی» جزم کرده است.

این گزارش اهداف چین برای احداث راه ابریشم دریایی را شامل: ۱- حضور قویتر نیروی دریایی چین در دریاها که میتواند امنیت جمعی انرژی، امنیت دریایی، تلاشهای ضددزدی دریایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی بحرانی ازجمله ستون فقرات اینترنت را بهبود بخشد. ۲- ایجاد پتانسیل برای رقابت دریایی بین ایالات متحده و نیروی دریایی چین، ۳- بروز رقابت دریایی بالقوه بین چین و هند، ۴- چالش بیشتر بر وضع موجود در دریای چین جنوبی و ۵- چالش بر هژمونی ناتو در دریای مدیترانه و در امتداد ساحل شرق آفریقا برشمرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از برشمردن مزایای طرح ابریشم دریایی، در انتها به نوعی از نبود اراده لازم در دولت روحانی برای مشارکت در این طرح عظیم سخن می‌گوید.