به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: متأسفانه بی اعتمادی به آینده اقتصادی و هراس از آن بسیاری از بازارها را ملتهب کرده و ممکن است این ترس از آینده منجر به افزایش نوسانات قیمت در بازارها شود. البته گروهی دیگر از این شرایط استفاده کردند و با رفتار سفته بازانه باعث افزایش قیمت‌ها و آشفنگی در بازار شدند.
وی با تاکید بر اینکه در کنار این رفتار سفته بازانه موضوع پیش بینی ناپذیری اقتصاد باعث تشدید التهابات در فضای بازار شده است، ادامه داد: به طور قطع در ساختار بازار هم مشکلاتی وجود داشته است اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر بار بحرانی رخ داده شرایط به قبل از وقوع بحران برنگشته است و مردم از تکرار آن تجربه‌ها هراس دارند.
این اقتصاددان عنوان کرد: امروز شاهد آن هستیم که مردم بیش از نیاز مصرف دست به خرید می‌زنند. یک گروه با اهداف احتکار و سوداگری و گروه دیگر به دلیل هراس از آینده خرید مازاد انجام می‌دهند تا توان مصرف را در آینده از دست ندهند. تمام این عوامل باعث شده که شاهد تلاطم‌هایی در بازار باشیم.