به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور از سالانه 14 میلیون راس در سال 1387 به 12 میلیون راس در سال 96 و به 7.4 میلیون راس در 9 ماهه سال جاری رسیده است.

همچنین وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور از 487هزار تن در سال 87 به 429 هزار تن در سال 96 و 280هزار تن در 9ماهه سال جاری رسیده است. بر این اساس طی 10سال اخیر  تعداد و وزن لاشه دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور بین 12 تا 15 درصد کاهش یافته است.

تولید 429هزار تن گوشت در سال 96 (آمار کشتارگاه‌های کشور) درحالی است که معاونت امور دامی جهاد کشاورزی میزان تولید گوشت قرمز برای سال 97 را  ۸۵۹ هزار تن برآورد کرده است. به عبارتی دیگر درحالی وزارت جهادکشاورزی وزن دام زنده را مبنای محاسبات خود قرار داده که 50 درصد از وزن یک دام زنده به عنوان گوشت قابل مصرف به بازار عرضه می‌شود. بر این اساس درحالی وزارت جهادکشاورزی براساس وزن دام زنده، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران را 12 کیلوگرم اعلام می‌کند که این میزان براساس وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار حدود 6.5 کیلوگرم برای هر ایرانی است.

قابل ذکر است براساس آمارهای مرکز آمار ایران درحال حاضر 7514 گاوداری صنعتی تعطیل و غیرفعال هستند که در صورت فعال‌سازی این واحدها، تولید گوشت کشور تا 30 درصد قابل افزایش است.

محسن شهریاری