به گزارش «نود اقتصادی» سیدکمال سیدعلی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تاثیرات بهبود رتبه ریسک اعتباری در ایران گفت: زمانی که گروه ریسک کشوری پایین می‌آید، افزایش فاینانس را به دنبال دارد و از سوی دیگر حق بیمه و کاهش کارمزد را برای ما ایجاد می‌کند.
سیدعلی با بیان این‌که از دیگر مزایای کاهش ریسک اعتباری در ایران ارزان‌تر کردن خرید نسیه برای ماست،افزود: در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس بهبود می‌یابد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه مانند آمریکا شاید از این موضوع خوشحال نباشند اما آنهایی که تصمیم‌گیرنده هستند، کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن یا همان OECD است که بر اساس اطلاعات داده‌شده در زمینه‌های مختلف که شامل وضعیت مناسب ذخایر، نداشتن بدهی معوقه و رشد اقتصادی سال گذشته است، مجاب شدند که رتبه ریسک در ایران باید بهبود داشته باشد.
وی تاکید کرد: کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن یا همان OECD آمار همه کشورها را از صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کند و بر اساس اطلاعات آن تصمیم می‌گیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: البته انتظار ما این است که این رتبه به سه برسد، همان‌طور که در سال‌های منتهی به تحریم، رتبه چهار را داشتیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ایران به لحاظ مؤسسات بیمه‌ای دنیا مشتری خوبی است، اما باید چارچوب‌ها در مسائل سیاسی نیز تسهیل شود. بر این اساس 70 درصد شاخص‌های ریسک ایران، اقتصادی است که از جمله آن میزان ذخایر، فضای کسب‌وکار و مواردی اینچنینی است.
وی تصریح کرد: اکنون رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا، رو به بهبود است؛ در حالی که انتظار ما رتبه سه است، همان‌طور که در سال‌های منتهی به آغاز تحریم، رتبه ایران چهار بوده است.