به گزارش «نود اقتصادی» وزیر پیشنهادی امور خارجه در دفاع از برنامه‌های خود گفت: بعد از برجام بنا به آمار بانک مرکزی 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است. قبل از تحریم‌ها سرمایه گذاری خارجی در دولت نهم 3.4 و دهم 9.3 میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که بنا به اعلام سازمان آنکتاد که هر سال آمار دقیق سرمایه گذاری را اعلام می‌کند سرمایه گذاری خارجی ورود به کشور در پسابرجام تنها 3.3 میلیارد دلار بوده و بنا به اعلام کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تنها 1.5 میلیارد دلار آن وارد کشور شده است

مشخص نیست چه کسی و یا کدام نهاد این آمار غلط را به ظریف داده است؟