سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۹:۵۳:۱۸ قبل از ظهر

اخبار محمد قاسمی

فیلم/ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
دولت در دهه قبل برای صادرات نفت به دشمن التماس می کرد

قاسمی گفت: در دهه 90 دولت قبل به جای تغییر مسیر حکمرانی اشتباه دهه ۸۰، کارش این بود که به دشمن التماس کند که بگذار "من نفت صادر کنم"، این وضعیت تا این لحظه هم ادامه دارد.

فیلم/ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
سیاست‌های تیم اقتصادی دولت خصوصا در حوزه مالیات آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت

قاسمی گفت: وزارت اقتصاد قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و گزارش شفافی ارائه نمی‌کند، از آن طرف دستش را در جیب مردم می‌کند و می‌گوید مالیات سنگین بدهید.

فیلم/ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بگوید منابع افزایش بودجه از کجا تامین می‌شود (۴)

قاسمی گفت: آرای اقتصادی نمایندگان در این دوره بسیار پراکنده بود و در زندگی مردم هم اثر منفی گذاشت. نگاه توزیع محور آفت مجلس است.

فیلم/ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
نمایندگان مجلس به جای توسعه کشور به محبوبیت و رای آوری توجه می کنند (۳)

قاسمی گفت: سطح تحصیل نمایندگان پارلمان از خیلی از پارلمان های دنیا بیشتر است. طرح های نمایندگان مجلس بیشتر درخواست های ناکام دستگاه های اجرایی است که قبلا مورد قبول دولت قرار نگرفته

فیلم/ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
چند برابر توان کل بودجه کشور در قانون برنامه هفتم هزینه ایجاد کردند (2)

قاسمی گفت: مجلس در تدوین برنامه هفتم اکثرا با دولت لجبازی می کرد. نتیجه هزینه هایی که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم ایجاد کردند سر خوردگی جامعه است.

پربیننده