شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۶:۴:۱۸ بعد از ظهر

اخبار اشکان پورمهدی آبادی

فیلم/ کارشناس اقتصاد انرژی:
نصف مصرف بالای بنزین کشور به خاطر قاچاق و کیفیت خودروهاست/ اگر این دو بخش را حذف کنیم، به هیچ وجه پر مصرف نیستیم

پورمهدی آبادی گفت: متوسط راندمان مصرف بنزین خودروهای مختلف نزدیک به ۷ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر است و در حالی که در کشور ما ۱۲ لیتر بر کیلومتر است. ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت داریم. مقصر اصلی ناترازی انرژی دولت است.