شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۶:۱:۲۵ بعد از ظهر

اخبار مرتضی رجبی

فیلم/ رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی:
با یک مصاحبه ساده علیه مدیرعامل راه آهن، صدور بارنامه شرکتی که من مدیرعاملش بودم متوقف شد!

رجبی گفت: به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، با یک مصاحبه ساده علیه مدیرعامل راه آهن، صدور بارنامه شرکتی که من مدیرعاملش بودم متوقف شد!