شنبه هجدهم آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۰:۲۳ قبل از ظهر

اخبار کاسب وحشت

فیلم/
کاسب وحشت

«نود اقتصادی» در ویدئویی ۳ دقیقه‌ای به نقش یکی از پیاده نظام‌های دشمن در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران پرداخته است.

«نود اقتصادی» گزارش می‌دهد؛ + نمودار
از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۲۰ میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه رفته‌اند


فیلم/ استاد دانشگاه تهران:
مقاومت‌ها در برابر مسکن ۲۵ متری علمی نیست و براساس منافع است
فیلم/ معاون وزیر کشور:
دولت‌های گذشته تصمیم منطقی برای افزایش قیمت انرژی نگرفتند

پربیننده