دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۴۰:۱۹ قبل از ظهر

اخبار شرکت های بیمه ای

فیلم/عضو کارگروه تخصصی درمان سندیکای بیمه گران ایران در  گفتگو با نود اقتصادی:
یک پنجم خسارت پرداخت شده در بیمه درمان تقلبی و غیر واقعی است

مسعود همتی گل سفیدی بیان کرد: شرکت های بیمه ای در استخدام نیروهای تحخصصی توجه بیشتری داشته باشند زیرا نیرویی که تفاوت نوار عضله با نوار عصب را نمی داند چگونه مشتری را قانع خواهد کرد؟ 15 تا 20 درصد هزینه هزینه های درمان در صنعت بیمه غیر واقعی است. 

«نود اقتصادی»‌کسب اطلاع کرد+نمودار
ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی


«نود اقتصادی»‌ کسب اطلاع کرد+سند
 ۳۴ شرکت بورسی در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند
فیلم/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفتگو با «نود اقتصادی»:
وزارت نیرو پول نیروگاه‌های بخش خصوصی را نمی‌دهد

پربیننده