دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۵:۲۳ قبل از ظهر

اخبار شورای عالی سلامت

فیلم/دبیر کارگروه  بیمه درمان سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» خبر داد:
استفاده از مدل آمریکایی تعرفه سلامت در روزهای پایانی دولت روحانی‌؛ همه چیز با تعرفه آزاد حساب خواهد شد

دکتر سید مجتبی عطری بیان کرد: اقدام خطرناک شورای عالی سلامت در جایگزین کردن کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت آمریکا با کتاب ارزش‌های  نسبی سلامت فعلی در ایران. در صورت جایگزین شدن این کتاب،  هزینه درمان و سلامت در کشور چندین برابر فعلی افزایش خواهد یافت.

«نود اقتصادی»‌کسب اطلاع کرد+نمودار
ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی


«نود اقتصادی»‌ کسب اطلاع کرد+سند
 ۳۴ شرکت بورسی در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند
فیلم/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفتگو با «نود اقتصادی»:
وزارت نیرو پول نیروگاه‌های بخش خصوصی را نمی‌دهد

پربیننده