به گزارش ‌«نسیم»، به گفته برخی از این افراد حتی کد پرسنلی و محل برخی از قبول شدگان نیز مشخص شد و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش قرار بود این افراد از 25 فروردین ماه امسال مشغول به کار شوند اما پنج روز مانده به این تاریخ طی تماسی با افراد، اعلام شد که مرحله جذب متوقف شده است!