به گزارش «نسیم»، بیست و سومین دوره این رویداد با ‏نظارت و حمایت مرکز ملی فرش ایران و همکاری تشکل های ذینفع بخش خصوصی تا ‏هفتم شهریور ماه بر پا خواهد بود.

همچنین برگزاری چند همایش علمی، نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های جنبی این دوره از نمایشگاه فرش دستباف ایران است.

نمایشگاه بیست و سوم که به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های قبل دارد، ‏با حضور نزدیک به 700 شرکت تولیدی، صادراتی و همچنین حضور چشمگیر بازرگانان خارجی بر پا می شود.‏

اجرای اپرای فرش یکی دیگر از برنامه های هنری این رویداد به شمار می رود که در روزهای میانی ‏نمایشگاه به سرپرستی ˈسعید احمدیانˈ و در فضای باز نمایشگاه برگزار خواهد شد.