محمدرضا موسقی‌نیا با بیان اینكه به دنبال نشت گاز در در یكی از كوره‌های رنگ‌ریزی، 4 بامداد صبح امروز سایت پُركنی یكی از پیمانكاران شركت در محدوده پالایشگاه دچار آتش‌سوزی شد، ادامه داد: این آتش‌سوزی هم‌اكنون كاملا مهر شده و پس از بررسی تیم كارشناسی شركت بیمه طی چند روز آینده میزان دقیق خسارت اعلام خواهد شد.

وی با تاكید بر اینكه در فرآیند تولید و فروش توقفی ایجاد نخواهد شد، ادامه داد: تا زمان اتمام عملیات تعمیر در این سایت، از دیگر پیمانكاران برای انجام امور استفاده خواهد شد.

به گفته وی، این شركت هم‌زمان با پالایشگاه اصفهان در سال 71 تاسیس و در سال 81 به بخش خصوصی واگذار شده است.