هاشم یکه‌زارع با بیان اینکه بدهی ایران‌خودرو به قطعه‌سازان بابت خرید قطعه در سال 92 را به صورت کامل پرداخت کرده‌ایم، ادامه داد: البته بخش از بدهی‌های مربوط به سال‌های 90 و 91 باقی مانده که به مرور تصفیه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو در سال جاری اتخاذ نشده است، گفت: تغییر قیمت ایجاد شده در نرخ فروش فوری محصولات ایران خودرو ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده بوده و شرکت خودرسازی در این رابطه هیچ دخل و تصرفی نداشته است.