به گزارش «نود اقتصادی» به گفته سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای خرید تضمینی گندم تا ۱۵تیرماه، حدود ۶/۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ رشد ۵۶۲ هزار تنی (معادل ۱۰ درصد) داشته است.

همچنین خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۴۳ درصد از خرید تضمینی مدت مشابه سال ۱۴۰۱ و حدود ۸۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

قابل ذکر است وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ رقم نهایی خرید تضمینی گندم  را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد این مقدار در سال جاری هم رشد داشته باشد.