به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سالجاری نسبت به خرید مقدار بیش از ۳۵ هزار  تن گوشت مرغ تولید داخل مازاد بر مصرف از طریق دو روش: خرید مرغ زنده به قیمت ۵۸،۰۰۰ تومان و خرید گوشت مرغ منجمد کارتنی به مبلغ ۸۴،۵۰۰ تومان در ازای تحویل نهاده‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار و همچنین به صورت نقدی اقدام نموده که بیشترین خرید در  استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و اصفهان صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است که این شرکت تاکنون نسبت به پرداخت بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات مرغداران بصورت نقدی و معادل ۶۰۰ میلیارد تومان بصورت تحویل نهاده در قالب تهاتر بدهی به مقدار حجمی بیش از۵۰ هزار تن نهاده اقدام نموده است.

 با توجه به حجم خرید صورت گرفته، بخش عمده ذخایر استراتژیک کشور از محل تولید داخل تأمین و خریدهای خارجی ابتدایی سال ۱۴۰۲ که براساس تصمیمات متخذه و اقتضای شرایط تولید و بازار گوشت مرغ انجام شده بود، به محض آرامش حاکم بر تولید و تأمین داخلی، متوقف و حتی بیش از ۵۰ درصد خریدهای در جریان سال قبل نیز جهت حمایت از تولید داخل لغو گردید.

به منظور حمایت از مرغداران در راستای استمرار تولید و نیز ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ کشور؛ خرید کالای فوق الذکر بنا بر شرایط اقتضایی استانهای کشور کماکان ادامه دارد.