به گزارش «نود اقتصادی» جواد اوجی، وزیر نفت گفت: به هر کشوری اراده کنیم می‌توانیم نفت بفروشیم. حتی به اروپا نفت می‌فروشیم. مگر در دولت قبل آمار فروش نفت را اعلام می‌کردند؟ اگر آمریکایی‌ها تحریم را شل کردند، چرا وزیر خارجه آن‌ها اعتراف به ایجاد ۸۰۰ تحریم جدید می‌کند؟