به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸/۱ درصد رسیده که این مقدار، در ۵۳ ماه اخیر یعنی از آبان‌نماه ۱۳۹۸ تاکنون، فقط از پنج ماه تیرماه و خرداد ۱۴۰۱، فروردین ۱۴۰۰، تیرماه و مرداد ۱۳۹۹ بیشتر و از ۴۸ ماه کمتر بوده است.

قابل ذکر است به اعتقاد کارشناسان، کاهش قابل‌توجه رشد پایه پولی به همراه کاهش رشد نقدینگی، حاکی از موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد.