به گزارش «نود اقتصادی»  براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳/۶ درصد رسیده که کمترین مقدار در ۶۱ ماه اخیر یعنی از فروردین ۱۳۹۵ تاکنون است. این مقدار در ماه‌های شهریور تا آذرماه ۱۴۰۰ حتی نرخ‌های ۴۰ تا ۴۲ درصد را نیز به ثبت رسانده بود.

از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی، در کوتاه‌مدت گرچه التهابات ارزی و انتظارات تورمی می‌تواند میانگین بلندمدت تورم را افزایش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، مهمترین مولفه برای کاهش تورم، کنترل و مدیریت نقدینگی است.

قابل ذکر است کارشناسان اقتصادی دلیل کاهش قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی طی دو سال اخیر را ۱- اجرای سیاست کنترل ترازنامه، ۲- تقویت حکمرانی بر بازار ارز، ۳- ارتقای نظارت بر شبکه بانکی ۴- بهبود دیپلماسی ارزی و ۵- تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی می‌دانند.