ببه گزارش «نود اقتصادی» محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مداخلات برخی نهادهای غیر متخصص در بازار ارز و سیاست های پولی و مالی، افزود: هر اظهار نظر غیر کارشناسی و خلق‌الساعه می‌تواند تأثیرات غیرمنتظره‌ای بر بازار ارز داشته باشد، که این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و دود آن در چشم مردم جامعه و فعالین بخش خصوصی می رود.

بخش زیادی از نوسانات قیمت دلار در ماه‌های گذشته حاصل تنش های سیاسی و عوامل غیر اقتصادی بوده است. شاهد بودیم که نوسانات کوتاه مدت نرخ دلار غیررسمی پس از اقدامات بانک مرکزی روند کاهش به خود گرفته و احتمال کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. 

بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش التهابات در بازارها به کار گرفته و آمارهای اعلامی هم نشان می دهد که در این خصوص کارنامه موفقی داشته اشت. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است. 

در ماه های آینده نیز وضعیت با ثبات ایجاد شده در بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد و حتی می توان به کاهش دوباره قیمت دلار امید داشت.